Kvarterslokalen

Kvarterslokalen i Malma Backe får bokas av alla boende över 18 år. Du ser bokning i menyn efter att du loggat in. Du kan logga in genom någon av föreningarna el...

Flera laddpunkter för elbilar

Nu har fyra nya laddpunkter/uttag för elbilar beställts.Totalt kommer vi då att ha möjlighet att ladda 6 bilar samtidigt.Uttagen kommer att sättas upp bredvid d...

Fakta om radhusen

Det finns både stora och små radhus i området. De stora har i sitt orginalutförande  4 rum och kök, två toaletter, en klädkammare och en tvättstuga. Dessa ...

Ventilationssystemet

Det är av stor vikt för både inomhusmiljö och energiförbrukning att ventilationssystemet sköts och underhålls. Filter bör bytas två gånger per år. Information o...

Stege

Stege finns att låna och finns normalt i utrymmet mellan carportarna för gård 5 och 7. Nycklar till stegen finns hos Gerd Strandberg, 5K samt Curt Bergström, 6K...

Parkeringar

Boende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba ...

Grovtvätt

Tvättstugan finns till vänster inne i kvartersgården. Grovtvättdelen (blå maskiner) är till för samtliga boende i Malma Backe. De vita maskinerna är enbart för ...

Fakta om området

Området Malma Backe byggdes i slutet av 1980-talet och stod färdigt precis i början av 1990-talet. Området ritades av arkitektfirman Matell arkitekter AB och by...

El-/laddhybridbilar

Nu är det möjligt att ladda din el- eller laddhybridbil.På baksidan av en carportlänga vid infarten till Malma Backe har två P-platser reserverats för laddning....