Flera laddpunkter för elbilar

Nu har fyra nya laddpunkter/uttag för elbilar beställts.Totalt kommer vi då att ha möjlighet att ladda 6 bilar samtidigt.Uttagen kommer att sättas upp bredvid d...

Stege

Stege finns att låna och finns normalt i utrymmet mellan carportarna för gård 5 och 7. Nycklar till stegen finns hos Gerd Strandberg, 5K samt Curt Bergström, 6K...

Parkeringar

Boende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba ...

Grovtvätt

Tvättstugan finns till vänster inne i kvartersgården. Grovtvättdelen (blå maskiner) är till för samtliga boende i Malma Backe. De vita maskinerna är enbart för ...