Valsätra GA:8 samfällighetsförening

Valsätra GA:8 samfällighetsförening är den förening som förvaltar gemensamma saker i hela området Malma Backe. Som exempel kan nämnas samtliga carportar och samfällighetslokalen.

Senaste nytt

Använd nedanstående kontaktformulär om du vill kontakta Valsätra GA:8 Samfällighetsförening: