Viktig information!

Här finns en del viktig information gällande medlemmarna i Malma Backes samfällighet. Läs även den allmänna informationen under ”Bra att veta”.

Värmesystemet

Husens värmesystem (det vill säga alla rör och radiatorer) tillhör samfällighetsföreningen och inga förändringar i detta får utföras utan styrelsens tillstånd. I några fall har radiatorer i badrum ersatts med vattenburna handdukstorkar eller vattenburen golvvärme. Elementens anslutningar har även ”skruvats på”. Dessa till synes minimala ingrepp kan få allvarliga konsekvenser för hela värmesystemet i ert och grannarnas hus.

Det bör också påpekas att Minimasterns (ventilationssystemets) funktion bygger på uppvärmning av inkommande luft vilket gör att värme och ventilationssystem är beroende av varandra för att god värmeekonomi samt hälsosam inomhus luft.

Anmälan av försäljning

När ni säljer ert radhus så måste detta meddelas till föreningen så att månadsavgifterna kommer till rätt adress. Malma Backes samfällighetsförening och Valsätra GA:8 samfällighetsförening behöver också godkänna ägarbytet. Ifall ägarbytet blir godkänt skickar vi vidare informationen till Valsätra GA:8 och vår ekonomiska förvaltare ABJ Boförvaltning. Det är säljarens ansvar att se till att ägarbytet anmäls i tid. Blankett för detta finns att ladda hem här nedan.

Information till nyinflyttade

Vattenavstängning

I radhusen så stängs vattnet av i mittendelen av radhuslängan, det innebär att du behöver fråga dina grannar om du ska stänga av vattnet.

Målning av radhus

Den senaste gemensamma ommålningen av radhusen skedde år 1999/2000. Ägare till de radhus i föreningen som är friköpta ansvarar själva för målning av fastigheten. Samfällighetsföreningen organiserar ingen gemensam målning av fastigheterna.

Vid ommålning av småhusen gäller följande färgkoder:

  • Blå: S 3010 – R 80 B
  • Grön: S 3010 – G 20 Y
  • Rosa S 3030 – Y 80 R

Vid tidigare ommålning har Beckers Scottex utomhusakrylat använts.

Fibernätverket i radhus

Följande beskrivning gäller främst radhus med två våningar men gäller till viss del även radhus med en våning.

I radhuset finns uttag i hall, vardagsrum och på övervåningen. I hallen kommer fibern in och där finns en modem. Utöver uttaget från modemen (som är själva huvudjacket till internetanslutningen) finns även ett nätverksuttag som är kopplad till nätverksuttaget i vardagsrummet. För att skapa ett nätverk med internetanslutning i vardagsrummet behöver du således koppla ihop uttaget från modemen med nätverksuttaget i hallen.

I vardagsrummet finns två nätverksuttag. Ett av dessa är sammankopplade med hallens nätverksuttag och ett är sammankopplat med övervåningen. för att få internetanslutning på övervåningen behöver nätverksuttaget i vardagsrummet anslutas till modemen (förslagsvis enligt beskrivningen ovanför).

För en grafisk beskrivning se kopplingsschemat ritat av Seppo Myllyaho.

Vattenavstämning

Kostnaden för vattenförbrukning är från och med 2024 separerad från avgiften till föreningen (gäller egna hem).  En gång per år görs en avstämning av hushållens faktiska vattenförbrukning, detta görs i första hand genom att varje hushåll avläser den totala vattenförbrukningen och skickar ett mejl med informationen till vattenansvarige. Därefter beräknas hushållens faktiska vattenförbrukning och kostnaden för denna. Mellanskillnaden mellan den tidigare erlagda avgiften och den faktiska förbrukningen justeras på efterföljande föreningsavgifter. Avläsningen ligger också till grund för framtida vattenavgifter.

Radhusen har oftast vattenmätarna i sina tvättstugor. Höghusen har gemensam vattenavläsning, där behöver de boende inte läsa av själva.

Vid inflytt och utflytt i radhusen görs extra avläsningar.