Ventilationssystemet

Det är av stor vikt för både inomhusmiljö och energiförbrukning att ventilationssystemet sköts och underhålls.

Filter bör bytas två gånger per år. Information om filterbyte och övrig löpande skötsel av systemet finns i Minimasterns skötselinstruktion och kompletta manual (se nedan).

Rekommendationen är att man gör en fullständig rengöring av ventilationssystemet (inklusive luftkanaler) i husen vart femte år. Om man inte gör denna rengöring finns risken att fläktarna går varma på grund av smuts och i förlängningen går sönder. Efter en rengöring fås ett mycket bättre frånluftsflöde som innebär att köksfläkten suger ut matosen bättre och att luften på bland annat toaletterna blir bättre. Fläktarna går också tystare efter en rengöring. Rengöring kan göras av olika företag, exempelvis Kanalmiljö Mälardalen HB i Enköping (Tel. 0171-244 43 eller 070-523 11 26)