Kvarterslokalen

Kvarterslokalen i Malma Backe får bokas av alla boende över 18 år. Du ser bokning i menyn efter att du loggat in. Du kan logga in genom någon av föreningarna el...

Fakta om radhusen

Det finns både stora och små radhus i området. De stora har i sitt orginalutförande  4 rum och kök, två toaletter, en klädkammare och en tvättstuga. Dessa ...

Ventilationssystemet

Det är av stor vikt för både inomhusmiljö och energiförbrukning att ventilationssystemet sköts och underhålls. Filter bör bytas två gånger per år. Information o...

Stege

Stege finns att låna och finns normalt i utrymmet mellan carportarna för gård 5 och 7. Nycklar till stegen finns hos Gerd Strandberg, 5K samt Curt Bergström, 6K...

Parkeringar

Boende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba ...

Grovtvätt

Tvättstugan finns till vänster inne i kvartersgården. Grovtvättdelen (blå maskiner) är till för samtliga boende i Malma Backe. De vita maskinerna är enbart för ...