Stege

Stege finns att låna och finns normalt i utrymmet mellan carportarna för gård 5 och 7. Nycklar till stegen finns hos Gerd Strandberg, 5K samt Walter Puccio 6F.

Parkeringar

Boende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba ...

Grovtvätt

Tvättstugan finns till vänster inne i kvartersgården. Grovtvättdelen (blå maskiner) är till för samtliga boende i Malma Backe. De vita maskinerna är enbart för ...