Parkeringar

Boende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba (073-6453060) för att göra detta.

På övriga parkeringsplatser gäller att släpfordon (kärror, husvagnar) får vara parkerat i samma P-ruta i högst 48 timmar.

En medlem får ha sin bil avställd på parkeringsplats på Malma Backe i högst 6 månader.

Bilkörning ska undvikas inne på gårdarna.

Tvättning av bilar är av miljöskäl helt förbjudet i området.