Fakta om området

Området Malma Backe byggdes i slutet av 1980-talet och stod färdigt precis i början av 1990-talet. Området ritades av arkitektfirman Matell arkitekter AB och byggdes av AB Borätt. Området består av tio flerfamiljshus med sammanlagt cirka 200 lägenheter och fem gårdar med sammanlagt nästan 80 radhus.

I området finns två bostadsrättsföreningar (bostadsrättsföreningarna Vårdsätra och Malma Backe) och en samfällighetsförening (Malma Backes samfällighetsförening). Bostadsrättsföreningen Vårdsätra utgörs av flerfamiljshusen på gårdarna 1 och 3 samt radhusen på gård 2. Bostadsrättsföreningen Malma Backe består av flerfamiljshusen på gård 5 samt enstaka radhus. Resterande radhus i området är äganderätter och ingår i samfälligheten tillsammans med bostadsrättsföreningen Malma Backe.