Samfällighetens bildande

År 2006 bildades Malma Backes samfällighetsförening som består av fastigheterna Valsätra 64:2-64:63. Malma Backes samfällighetsförening och Brf Vårdsätra har en gemensamhetsanläggning bestående av kvarterslokalen, del av värmesystemet och lite annat. Detta är reglerat i gemensamhetsanläggningen Valsätra GA:8. Anläggningsförrättningen och avstyckning beskrivs i dokumenten nedan.