Styrelsen för bostadsrättsföreningen Malma Backe

Av säkerhetsskäl har e-postadresser utelämnats i listan nedan. Loggar du in uppenbarar sig en ytterligare lista som även innehåller denna information.

Styrelse

Logga in för att se styrelsen, telefonnummer, och epostadresser.