Instruktioner för att redigera sidor

Andra förändringar

Vill ni ta bort webbsidor, förändra behörighet till föreningens webbsidor eller lägga till helt nya webbsidor under föreningens avdelning måste ni kontakta den ansvariga för webbplatsen. Gör detta genom att skriva till webbansvarig@malmabacke.se.

Grunder för att redigera sidor på Malma Backes hemsida