Stämma för Malma Backes samfällighetsförening 3 juni 2020

 

Kallelse till föreningsstämma i Malma backes samfällighetsförening GA:15

 

Tid: Onsdag 3:e juni kl19:00

 

Plats: Kvarterslokalen

Om vädret tillåter genomför vi stämman utomhus utanför kvarterslokalen. Vid regn är vi inne i kvarterslokalen men placerar stolarna med minst 1,5 meters avstånd från varandra. Handsprit kommer att finnas i lokalen.

 

 

Med anledning av Coronapandemin: Regeringen har som en följd av Coronapandemin beslutat om en tillfällig lag (2020:198) med syfte att underlätta för föreningar och bolag att genomföra sina årsstämmor. Lagen gör det bl.a. möjligt att i högre grad använda sig av ombud vid valförfarande och omröstning. Kontakta styrelsen om Du vill ha mer information om detta. 

För dig som inte vill eller kan delta så finns fullmakt här.


 

Årsredovisningen för 2019 finns här.

I år har styrelsen lämnat in en proposition till stämman gällande att ändra datum för när på året stämman ska hållas och när motioner ska lämnas in. 

Med vänlig hälsning styrelsen