Borttappade nycklar

En boende här i området har tappat en nyckelknippa. Var vänlig kontakta i första hand 

 

Martin Zettergren

Uppsala kommun Vård & bildning

Enhetsnamn Malmabacke 3C

Besöksadress: Malmabacke 3C 756 47 Uppsala

Telefon: 018-727 8231