Arbete på samfällighetens gårdar

På måndag (29/4) påbörjas arbetet med samfällighetsföreningens lekplatser. Arbetet kommer utföras av Svensk Markservice AB. Mer information om vad detta arbete kommer att innebära finner ni på följande sida: http://malmabacke.se/174

Vid eventuella frågor om arbetet går det bra att kontakta Mia Hellman (070-4098472).