Samfällighetens stämma framflyttad!

  • Skriv ut

Samfällighetsföreningens stämma är framflyttad till onsdagen 13 juni klockan 19.00. Stämman hålls som vanlig i kvarterslokalen.