Nyheter från samfällighetens stämma!

Vid samfällighetens stämma (22/11) godkändes styrelsens förslag till budget inklusive upprättandet av en underhållsfond. Dessutom valdes en ny styrelse vilket bland annat innebar att Annemieke Ålenius valdes in som ordinarie ledamot och Cecilia Johansson övergick till att bli suppleant. Styrelsen kommer att konstituera sig vid ett senare tillfälle och presenteras här på malmabacke.se/samfalligheten/styrelse.

Vid stämman beslutades även att ge Telia AB i uppdrag att dra fiber till samfällighets medlemmar, dock utan att samfälligheten kollektivt tecknar sig för några tjänster. Stämman beslutade i och med detta i enlighet med styrelsens förslag.

Protokollet från stämman kommer, i enlighet med föreningens stadgar, göras tillgängligt för medlemmarna senast inom tre veckor efter stämman. Protokollet kommer att publiceras här på malmabacke.se/samfalligheten/protokoll.