Problem med eluttaget i carporten?

eluttag

Om det inte verkar komma ström ur eluttaget (motorvärmaruttaget) i carporten, trots att displayen lyser som vanligt, kan det bero på att en säkring har slagit av elektriciteten. Genom att trycka in den svarta knappen under locket (se bilden till höger) kan du dock återställa detta och åter få ström ut till bilen. Tryck in knappen så långt det går.

Läs manualen för mer information om motorvärmaruttaget.