Malma Backes blivande granne!

rosendalSnart kommer Malma Backe angränsa till Uppsalas nyaste stadsdel, nämligen stadsdelen Rosendal. Arbetet med att bygga bostäder där har påbörjats och sammanlagt kan det bli upp till 500 lägenheter på marken mellan Rosendalsvägen och Vårdsätravägen. I området byggs det dessutom en tennishall och det finns planer för en restaurang.

Utöver detta område söder om Rosendalsvägen finns även planer på student- och ungdomsbostäder norr om Rosendalsvägen. För detta ändamål har kommunen nyligen anvisat mark där till Uppsalahem.

Planer finns dessutom på att använda stora delar av området mellan BMC (Uppsala Biomedicinska Centrum) och Rosendalsvägen till att bygga bostäder. Det är alltså området där det idag bland annat finns en golfbana. Sedan tidigare har man planerat att använda detta område till Uppsala universitets expansion med byggnader huvudsakligen för kontor, undervisning och forskning. På grund av ändrade förutsättningar finns nu planer på att i högre utsträckning använda området för bostadsbebyggelse. Men denna förändrade inriktning är fortfarande i planeringsstadiet och inga beslut är tagna.

Klart är dock att Malma Backe inom en snar framtid får ett nytt angränsande bostadsområde!