Container för julgranarna

Det finns nu en container vid kvarterslokalen där ni kan slänga era julgranar. Containern är inte avsedd bildäck eller apparater med batterier/sladdar.