El-/laddhybridbilar

El-/laddhybridbilar

Nu är det möjligt att ladda din el- eller laddhybridbil.
På baksidan av en carportlänga vid infarten till Malma Backe har två P-platser reserverats för laddning.
För att kunna ladda bilen behöver du ett konto som skapas hos Opigo (www.opigo.se).
Opigo har sedan hand om faktureringen av förbrukad energi. Kostnaden är för närvarande 3 kr/kWh.