Parkeringar

parking-signBoende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba (018-300072) för att göra detta.

övriga parkeringsplatser gäller att släpfordon (kärror, husvagnar) får vara parkerat i samma P-ruta i högst 48 timmar. En avställd bil, registrerad på en medlem, får vara stående på en parkeringsplats i högst 6 månader. Därutöver ska bilkörning och tvättning av bilar på gårdarna i största möjliga mån undvikas.