Grovtvätt

Meile liten

Tvättstugan finns till vänster inne i kvartersgården. Grovtvättdelen (blå maskiner) är till för samtliga boende i Malma Backe. De vita maskinerna är enbart för boende på Malma Backe 1A-D och är låsta med en särskild nyckel.

Grovtvättdelen bokas på den nedre delen av bokningstavlan med en bokningsmarkör. Saknas markören finns detta att köpa hos välsorterade låssmeder.

Grovtvättmaskinen passar för tvätt av mattor, täcken eller annat skrymmande. Utöver denna maskin finns även en torktumlare.

Parkeringar

parking-signBoende i området kan mot en avgift hyra en carport. Då antalet carportar är begränsat finns en kö som medlemmarna kan anmäla sig till. Kontakta Fredrik Kifumba (018-300072) för att göra detta.

övriga parkeringsplatser gäller att släpfordon (kärror, husvagnar) får vara parkerat i samma P-ruta i högst 48 timmar. En avställd bil, registrerad på en medlem, får vara stående på en parkeringsplats i högst 6 månader. Därutöver ska bilkörning och tvättning av bilar på gårdarna i största möjliga mån undvikas. 

Fakta om radhusen

fram

Det finns både stora och små radhus i området. De stora har i sitt orginalutförande  4 rum och kök, två toaletter, en klädkammare och en tvättstuga. Dessa radhus är cirka 110 kvm stora. Husen ritades, precis som resten av området, av arkitektfirman Matell arkitekter AB och byggdes av AB Borätt i slutet av 1980-talet. Planeringen av radhusen invändigt är likadan i alla radhusen, skillnader finns dock i hur de enskilda hushållen är vända mot varandra. Ladda ner följande fil för att se ett exempel på den invändiga planeringen av ett stort radhus: exempel_ritning.tif

Radhusen finns både i form av bostadsrätter och med äganderätt. Radhusen på gård två (se karta) är alla i formen av bostadsrätt och tillhör bostadsrättsföreningen Vårdsätra. Merparten av övriga radhus i området är äganderätter. Några enstaka av de övriga radhusen är bostadsrätter och ingår i bostadsrättsföreningen Malma Backe.

Fakta om området

karta-mini

Området Malma Backe byggdes i slutet av 1980-talet och stod färdigt precis i början av 1990-talet. Området ritades av arkitektfirman Matell arkitekter AB och byggdes av AB Borätt. Området består av tio flerfamiljshus med sammanlagt cirka 200 lägenheter och fem gårdar med sammanlagt nästan 80 radhus.

I området finns två bostadsrättsföreningar (bostadsrättsföreningarna Vårdsätra och Malma Backe) och en samfällighetsförening (Malma Backes samfällighetsförening). Bostadsrättsföreningen Vårdsätra utgörs av flerfamiljshusen på gårdarna 1 och 3 samt radhusen på gård 2. Bostadsrättsföreningen Malma Backe består av flerfamiljshusen på gård 5 samt enstaka radhus. Resterande radhus i området är äganderätter och ingår i samfälligheten tillsammans med bostadsrättsföreningen Malma Backe.

 

Karta över området

Följande karta visar området och husnumreringen. Dessutom framgår det av kartan var bland annat parkeringar finns.

Orienteringstavla Malma_Backe