Stämma Brf. Vårdsätra

Ordinarie föreningsstämma för Brf. Vårdsätra kommer att ske den 1 juni.

Kallelse kommer att delas ut i din brevlåda, och årsredovisningen likaså.

Nytt för i år är att styrelsen beslutat använda den tillfälliga lagen (2020:198), som gör att ett ombud kan företräda flera medlemmar trots att detta annars inte tillåts av stadgarna.

Detta för att inte få för många besökande på stämman i dessa corona-tider, samt att underlätta för riskgrupper.

Mer information om detta kommer att finnas på kallelsen.

Fullmakt

Årsredovisning