Kallelse till årsstämma

Föreningens ordinarie stämma kommer att äga rum 24 maj.

Denna gång behandlas även en stadgeändring, samt två motioner.

Kallelsen är utdelad och finns även här.

Årsredovisningen kommer att delas ut så snart den har kopierats upp, och kommer även att finnas här.