Kallelse årsstämma i Brf. Vårdsätra

Brf. Vårdsätras årsstämma går av stapeln 22 maj 2017.

Kallelse har delats ut och finns även här.

Årsredovisningen är under tillverkning och kommer att delas ut i brevlådorna så snart som möjligt, samt finnas här.