Renovering lekplatser

Under september månad kommer Svensk Markservice att på uppdrag av brf. Vårdsätra göra en uppgradering av ett par lekplatser.


Gård 1:

Allt som nu är grus kommer att ersättas av "gummiplattor".
Sandlådan och gunghästen kommer att ersättas av två andra lekredskap.

 

Gård 2:

"Gummiplattor" kommer att läggas runt snurrkoppen.
Marknivån runt sandlådan och sittgruppen skall sänkas något på grund av all utkastad sand (återställas till tidigare nivå).

Tyvärr kan inte den tidigare borttagna gunghästen ersättas då det fysiska utrymmet inte finns på grund av de regler som gäller vid nymontering av lekredskap.

 

Lekplatser mellan gård 2 och 4:

Sandlådan är sedan tidigare borttagen och ytan skall sås med gräs.
Offerter kommer tas in för att byta ut det ömtåliga staketet runt gungställningen och vippbrädan.