Dåligt vatten?

Från Uppsala Vattens hemsida:

 

http://www.uppsalavatten.se/sv/driftstoppslista/lukt-och-smak-pa-drickvattnet-i-sodra-uppsala/

Nyheten publicerad: den 29 april 2015

Lukt och smak på dricksvattnet i södra Uppsala

Igår togs nya processteg i drift i Bäcklösa vattenverk för att ta bort perfluorerade ämnen i dricksvattnet och vid den typen av åtgärd är det standard att höja klorhalten. Förhöjd klorhalt kan medföra att dricksvattnet får förändrad lukt och smak.

Den förhöjda klorhalten har ingen påverkan på hälsan, men många kan känna att vattnet luktar och smakar annorlunda. Vattnet kan användas precis som vanligt.

Den lukt och smak som uppstått på grund av klor kommer att avta över tid. I dagsläget vet vi inte exakt hur lång tid det kommer ta.

Bäcklösa vattenverk förser den södra halvan av Uppsala med dricksvatten.