Ombesiktning av ventilationen

I februari kommer ombesiktningar av lägenheter som inte blev godkända vid OVK att ske.

Närmare information om detta kommer i januari sättas upp i portarna och/eller brevlådorna.