Vårstädning!

Den 26:e april kommer en container för grovsopor att ställas upp bakom kvartersgården.

Containern är till för grovsopor, INTE bildäck och elektriska eller batteridrivna apparater.

Den 2:a maj är det bokat tömning av containern, och efter det kommer den finnas kvar till dess att den är full igen eller max 1 vecka.

Hjälp till att fylla den genom att slänga dina sopor så långt in och långt upp som möjligt.