Trivsel- städdagen är inställd

Höstens trivseldag har med kort varsel tyvärr ställts in.

Containern för grovsopor står dock kvar bakom kvartersgården ytterligare några dagar.