Trivsel- och städdag 7 oktober

Söndag 7 oktober är det dags för trivsel- och städdag i området. Dkvastagen är ett samarbete mellan samfälligheten och bostadsrättsföreningen Vårdsätra och riktar sig således till alla boende i området.

Redan nu finns containern för grovsopor bakom kvartersgården. Inga elapparater, elektronik, TV-apparater eller bildäck i denna container!

Därutöver kommer det förhoppningvis bli den sedvanliga korvgrillningen och tipspromenad. 

Samling runt klockan 11 vid kvartersgården för utdelning av verktyg och uppgifter.