Kulvertbytet på gård 2

varmvatten-temp

Arbetet med att byta varmvattenkulverten fortskrider.

Nu har kulverten lagts ner i marken från undercentralen i kvartersgården fram till gård 2. Under kommande vecka fortsätter arbetet inne på gård 2.

Så småning om skall kulverten kopplas in på de befintliga ledningarna i undercentralen för att där gå vidare till värmeväxlaren.

kranar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huvudkranar till alla gårdar

 

vvx

Termometer på utgående varmvattenledning

kulvert-i-uc

Nya kulvertens ingång i undercentralen

 

 

 

 

 

Värmeväxlaren

 

gravning-kulvert

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbete pågår