Energideklaration

energideklEnligt ett alldeles färskt riksdagsbeslut gäller fr.o.m. 2012-07-01 nya regler som gäller energideklarationen.

De nya reglerna säger att den som köper en bostadsrätt skall få en kopia på energideklarationen av säljaren.

Dessa energideklarationer sitter uppsatta i alla trapphus i flerfamiljshusen, och vid elmätaren för respektive lägenhet på gård 2.

För att underlätta vid framtida överlåtelser finns samtliga energideklarationer att ladda ner här.

Mer information finns på Boverkets hemsida.

 

Lag om energideklaration t.o.m. SFS 2012:398