Trivsel-/städdag flyttad

Datumet för trivsel-/städdagen är ändrat från 6 maj till 13 maj.

Containern för grovsopor är nu på plats bakom kvartersgården. Inga bildäck eller elektriska/batteridrivna saker får slängas där. Se till att slänga dina saker så långt in och upp som möjligt så det blir ordentligt packat.