Bostadsrättsförening Malma Backe

brfmbBostadsrättsföreningen Malma Backe består av ett mindre antal radhus och två flerfamiljshus i området Malma Backe.

 

Informationsmaterial för de boende finns under rubriken Övrig information till vänster.

 

Org. Nr.: 716422-3443